മുഖസൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇനി കാശ് കളയണ്ട. മുതൽമുടക്കില്ലാതെ ഫേസ് പാക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം.

നാം എല്ലാവരുo ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് മുഖസൗന്ദര്യം എന്നത്. മുഖത്തെ നിറം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും എന്നും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് . അതിനായി നാം എന്നും പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്തുന്നവരാണ്. മുഖത്തെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മുഖത്ത് ചെളി കളയാൻ മുഖത്തെ വരൾച്ച ഒഴിവാക്കാൻ മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ മുഖത്തെ ഗ്ലോ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നാം പരിഹാരം കണ്ടെത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇത്തരം പരിഹാരങ്ങൾ നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളിൽ ആണ്. പലതരത്തിലുള്ള ഫേഷ്യൽ ക്രീമുകൾ ബ്ലീച്ച് ക്രീമുകൾ സ്ക്രബ്ബറുകൾ ഫേസ് വാഷുകൾ മോയ്സ്ചറൈസുകൾ എന്നിങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ബ്രാൻഡുകളിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇവയെല്ലാം ചെലവേറിയതായാലും നമ്മുടെ മുഖകാന്തിക്ക് വേണ്ടി നാം ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇവയുടെ ഉപയോഗം ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ മുഖത്തെ മുഖക്കുരു വരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ആയതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമയമായി കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തെ കാന്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വച്ച് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്.

ഇതിനായി നമ്മുടെ ദൈനംദിനം ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ചു വസ്തുക്കൾ മാത്രം മതി. കാപ്പിപ്പൊടി പഞ്ചസാര റോസ് വാട്ടർ എന്നിവയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. ഇവ മൂന്നും യഥാക്രമം മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം സ്ക്രബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്തെ ചെളി പോവുകയും മുഖത്തിന് നല്ലൊരു ഗ്ലോ വരുന്നതിനും നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ നല്ലൊരു മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *