ഗ്യാസ്ട്രബിൾ കൊണ്ട് വലയുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ? എങ്കിൽ തീർച്ചയായും കണ്ടു നോക്കൂ…| Gas trouble Causes

Gas trouble Causes : ഇന്ന് നാം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഗ്യാസ്ട്രബിൾ. ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും വരാത്തവരായി ആരും തന്നെയില്ല.നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ദഹിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത്. ചിലവരിൽ ഇത് ചില ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ ചിലരിൽ ഏതു ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് വഴിയും ഇത്തരം ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നെഞ്ചരിച്ചിൽ നെഞ്ചുവേദന വയറുവേദന വയറു പിടുത്തം എന്നിവയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഗ്യാസ്ട്രബിൾ വരുമ്പോൾ നാം അന്റാസിഡുകൾ ആണ് കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നത് ആണ്. ഇത് ഗ്യാസ്ട്രബിളിലെ പൂർണമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നല്ല. ജീവിതരീതിയിലും ആഹാരരീതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രബിൾനെ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാനും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന അൾസറിനെയും ഇവയുടെയൊക്കെ അനന്തരഫലമായ ആമാശയ ക്യാൻസറുകളെയും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസ്ട്രബിൾ പ്രധാന കാരണമെന്നു പറയുന്നത് ആമാശയത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ദഹിച്ച് ചെറുകുടലിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള താമസമാണ് . ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ കാരണം അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ചെന്ന് കിടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നടത്തമോ ജോലികളോ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ആമാശയും പ്രവർത്തിച്ച് അത് മറ്റു കുടലകളിലേക്ക് പ്രവർത്തനത്തെ എത്തിക്കുന്നു.

ചില സമയത്ത് ആമാശയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നതുമൂലവും ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണങ്ങൾ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് വൈകിക്കുന്നു. ഇതും ഗ്യാസ്ട്രബിൾ അസിഡിറ്റി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണങ്ങളാണ്. ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡിസം ഉള്ളവരും ഗർഭിണികളിലും കൂടുതലായി ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ കാണാറുണ്ട്. മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആമാശയത്തിലെ അധികമായിട്ടുള്ള ആസിഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനെ വീഡിയോ കാണുക. Video credit : Kerala Dietitian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *