കുടവയർ ഉരുക്കി കളയാം… ഇനി വയർ ഒരു ശല്യം ആകില്ല…

ശരീരത്തിൽ അമിതമായി വന്നുചേരുന്ന കൊഴുപ്പ് ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഇത് പ്രധാനമായും ശരീരത്തിലെ വയറ്റിലും തുടകളിലും ആണ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായി ശരീരത്തിൽ അടിയുന്ന കൊഴുപ്പ് സൗന്ദര്യപ്രശ്നം മാത്രമല്ല ആരോഗ്യപ്രശ്നം കൂടിയാണ്. ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പലപ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രധാനകാരണം കൊഴുപ്പ് തന്നെയാണ്.

ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നത്. അമിതമായ ഭക്ഷണശീലം കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം ഇരുന്നുള്ള ജോലികൾ കൂടുതലായി ചെയ്യുന്നത് വ്യായാമക്കുറവ് എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നു.

ഇത് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വെറും പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടിവയറ്റിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് നീർക്കെട്ട് എന്നിവ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ലഭ്യമായ ചില വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അയമോദകം കരിഞ്ചീരകം കറുവപ്പട്ട ഇഞ്ചി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്.

ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം ഉപയോഗിക്കണം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. NB ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം പലതരത്തിലാണ് ഇതിനെ പ്രതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *