മുഖ കുരുവും കറുത്ത പാടുകളും മാറി മുഖം വെട്ടിത്തിളങ്ങും..!!

സൗന്ദര്യം തുളുമ്പുന്ന മുഖം ആരുടെയും ആഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ആരും കൊതിക്കുന്ന തരത്തിൽ മുഖത്തെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ക്രീമുകളും ലോഷനുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നവരും കുറവൊന്നുമില്ല. മുഖത്തെ പാടുകൾ മാറാനും മുഖക്കുരു മാറാനും പലതും ചെയ്തു നോക്കി പരാജയപ്പെടുന്ന വരും ഉണ്ട്. മുഖത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സകല പാടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാനും മുഖസൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മുഖം വെട്ടി തിളങ്ങാനും.

സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അലോവേര ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ഒരു സ്ക്രബറാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇത് മുഖത്തുള്ള കറുത്ത പാടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. സൺ റ്റാൻ മുഖക്കുരു എന്നിവ മാറാൻ ഏറ്റവും നല്ല ടിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആയി തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ട്ടിപ്പ് ആണ് ഇത്. നല്ല ഒരു എഫക്ടീവ് ആയ ഒന്നാണ് ഇത്.

ഇത് ചെയ്യുന്നത് വഴി മുഖത്തുള്ള ഡെഡ് സ്കിൻസ് മാറുകയും മുഖത്തിന് നല്ല തിളക്കം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുഖകുരു മാറാൻ വേണ്ടി ആഴ്ചയിലൊരു ദിവസം ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് ഇത്. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നും എന്തെല്ലാം ആണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. അലോ വേര ജെല് പഞ്ചസാര എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്.

മുഖക്കുരു വരുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് ഇത്. NB ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം പലതരത്തിലാണ് ഇതിനെ പ്രതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *