രക്തസമ്മർദ്ദം കൊളസ്ട്രോൾ എന്നീ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ഫൈബർ റിച്ചായ ഇതിന് കഴിയും. ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ ആരും നിസ്സാരമായി കാണരുതേ.

നാം എല്ലാവരും എല്ലായിപ്പോഴും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഫ്രൂട്ട്സ്. അത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ നട്ടുവളർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. ഇത് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ഇതിന്റെ ഈ ഫലത്തിന് ഒട്ടനവധി ഔഷധ മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത് ആന്റിഓക്സൈഡുകളുടെയും വിറ്റാമിനുകളുടെയുo ഫൈബർ കളുടെയും.

ഒരു കലവറ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാകും. ഇതിൽ ധാരാളം ഫൈബറുകൾ അടങ്ങിയതിനാൽ തന്നെ വയർ സംബന്ധം ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മലബന്ധം പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാനും സഹായകരമാണ്. കൂടാതെ ഇതിൽ വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളമായി തന്നെ അടങ്ങിയതിനാൽ രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അടിക്കടി ചുമ ജലദോഷം എന്നിവ വരുന്നത് തടയാനും സഹായകരമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ധാരാളമായി പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

അതിനാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് വളരെ സഹായകരമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആന്റിഓക്സൈഡ് വിറ്റാമിൻ ഗുണങ്ങളാൽ കാഴ്ചശക്തി ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും കണ്ണ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാനും ഇതിനെ കഴിവുണ്ട്. ഫൈബറുകൾ ധാരാളമായി ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ ഇത് രക്തക്കുഴലുകളിൽ നിന്ന്.

അധികമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോളിന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഏറെ സഹായകരമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഹൃദയസമ്മതം ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളെ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം വഴി കഴിയുന്നു. ഇതിൽ മഗ്നീഷ്യം ധാരാളമായി അടങ്ങിയതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്നിവ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം വഴി സാധിക്കുന്നു. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *