നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ദിവസവും കളയുന്ന ഇത് മാത്രം മതി നമ്മുടെ മുടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സംരക്ഷണത്തിന്. കണ്ടു നോക്കൂ…| Hair will grow

Hair will grow : സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മുടി. മുടിയുടെ സംരക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. നല്ല കറുത്ത ഇടതൂർന്ന മുടി ആണ് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നം. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുടി ഒട്ടുമിക്ക പേരിലും കാണാറില്ല. മുടികൊഴിച്ചിൽ താരൻ അകാലനര മുടിയുടെ അറ്റം പൊട്ടിപ്പോവുക എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുടി ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിന് ധാരാളം പ്രൊഡക്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവ വളരെ ചെലവേറിയതാണ്. കൂടാതെ ഇവയുടെ ഉപയോഗം മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും കൂടിയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നാം ഇത്തരം മാർഗങ്ങളെ അധികം തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള മുടിയുടെ മൊത്തത്തിൽ ആയുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് ഉതുകുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡി ആണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്.

ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്ന ആയതിനാൽ ഇത് ചെലവ് വളരെ കുറഞ്ഞതും ഗുണം ഉള്ളതുമാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കളയാറുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് നമ്മുടെ മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത്. മുടിയുടെ നരയ്ക്ക് ഒരു ഓയിൽ മുടികൊഴിച്ചിലിന് ഒരു ഓയിൽ താരനെ ഒരു ഓയിൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പതിവ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കൂടി ഒരേയൊരു കഞ്ഞി വെള്ളം മാത്രം മതി. (Hair will grow)

കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഉലുവ ഇട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ വയ്ക്കുക. പിറ്റേദിവസം അത് അരിച്ച് ആ കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലും മുടികളിലും തേച്ചുപിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത് വഴി മുടികൊഴിച്ചിൽ നിൽക്കാനും മുടിക്ക് നല്ല ഗ്ലോ കിട്ടാനും മുടി നല്ലവണ്ണം വളരുവാനും മുടിയിലെ താരൻ എന്നിവ മാറാനും അതോടൊപ്പം അകാലനര ഒഴിവാക്കാനും ഇതിനു കഴിയുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനെ വീഡിയോ കാണുക. Video credit : Malayali Corner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *