എത്ര ഉള്ളില്ലാത്ത മുടിയാണെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇനി വളരും…| Hair Thickening Keratin Treatment

മുടി വളരാൻ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പങ്കു വെക്കണത്. ഹെയർ പാക്ക് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. മുടിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉള്ള് വെക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്മൂത്ത്‌ ആയിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുടിയിലെ ടെസ്റ്ററിൽ മാറ്റിമറിത്തുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് സ്മൂത്ത്‌ ആക്കി എടുക്കുക കാര്യമാണ്. ഈ പാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പാർലറിൽ പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഗുണം ലഭിക്കില്ല എങ്കിലും ഏകദേശം അതിന്റെ പകുതി റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇനിയെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോകല്ലേ. അതിന് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ചോറ് ആണ്. ഇതിലേക്ക് പ്രധാനമായി ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ചോറ്.

ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മുടിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാൻ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം കുറച്ച് ഫ്രഷ് ചെമ്പരത്തി പൂവാണ്. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തി പൂവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എത്രയും ചെമ്പരത്തി പൂവ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത്രയും എടുക്കുക. കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പുനിറം ലഭിക്കാനും.

കൊഴിഞ്ഞുപോയ ഭാഗത്തു പുതിയ മുടി വളരാനും വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മുടി നല്ല സ്ട്രോങ്ങ് ആയിരിക്കാനും മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കാനും വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേറെ നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ചെമ്പരത്തി പൂമ്പൊടി മാറ്റുക ഇതിന്റെ ഇതൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ഇത്. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Diyoos Happy world

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *