ഇനി മുടി വളരാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഈ വസ്തു മതി… കോഴി വാൽ പോലുള്ള മുടിയും ഇരട്ടിയായി വളരും…

മുടി വളർച്ച വളരെ വേഗത്തിൽ ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വരുന്നത്. മുടി പൊട്ടി പോവുക കൊഴിഞ്ഞുപോവുക കഷണ്ടി കയറുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥിരം നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ്. മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും മുടി പൊട്ടി പോകുന്നത്.

തടയാൻ വേണ്ടിയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. മുടി വളർച്ച കൂട്ടുകയും മുടിയുടെ ബ്രേക്കേജ് മാറിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും. വെളുത്തുള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെലീനിയം.

എന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയേറെ സഹായകരമായി മാറുന്നത്. ഇത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇരട്ടിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുവഴി മുടി പെട്ടെന്ന് വളരാനും സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ താരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. സ്കാപ്പ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നു കൂടിയാണ്. സ്മൂത്തിങ് സ്ട്രേറ്റനിംഗ് ചെയ്തവർക്ക്.

മുടി പൊട്ടി പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ലാതെ കൂടുതലായി കാണാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നു കൂടിയാണ് ഇത്. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വരുന്നത്. ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *