കരിമ്പൻ കുത്തിയ ഡ്രസ്സുകൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി… നല്ല മാറ്റം കാണാം…

ഡ്രസ്സുകളിലും അതുപോലെതന്നെ തോർത്തുകളിലും കരിമ്പൻ പുള്ളികൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു വരാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. പുള്ളികൾ വന്ന് തോർത്തുകളും അല്ലെങ്കിൽ തോർത്ത് ഉപയോഗിക്കാതെ മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇനി ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഇതിലെ പുള്ളികൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

കരിമ്പൻ പുള്ളികൾ ഉള്ള തോർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ളവ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കരിമ്പൻപുളികൾ കളഞ്ഞ് തോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും പുതിയത് പോലെ ആക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുത്തുകൾ വീണിട്ടുണ്ട്.

ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല ഒരു തോർത്ത് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിന് സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബേസിൻ എടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളമെടുക്കുക. സാധാരണ പച്ചവെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ് മുങ്ങുന്ന അത്ര വെള്ളം ആവശ്യമാണ്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ക്ലോറക്സ് ആണ്. ഇത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ളതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ക്ലോറക്സ് പൗഡറാണെങ്കിലും ചേർത്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

അതിനുശേഷം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പൗഡർ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മിസ്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. പിന്നീട് കരിമ്പൻ കുത്തിയ ഡ്രസ്സ് ഇതിൽ നന്നായി മുക്കി വയ്ക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ മുക്കിയെടുത്ത് മാത്രമേ ഇതിലെ പുള്ളികൾ പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കു. പിന്നീട് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ കരിമ്പുള്ളികൾ പൂർണമായി മാറിയതായി കാണാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *