ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ലേ… തൈറോയ്ഡ് ആണ്…

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൊണ്ടയിൽ ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ധി. ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പലരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പരിഹരിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഹോർമോൺ തന്നെയാണ് ഇത്.

എന്നാൽ ഇതിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ആയ വ്യതിയാനം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യരിൽ കൂടുതലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ജീവിതശൈലി ഭക്ഷണത്തിന്റെ മാറ്റവുമാണ്. തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും. ചില ആളുകൾക്ക് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ അളവ് വളരെ കൂടുതലായി കാണാൻ കഴിയും. ഇതിനെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നു.

എന്നാൽ മറ്റു ചിലരിൽ ഈ ഹോർമോൺ അളവ് കുറവ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡിസം എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് അവസ്ഥയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി ടി എസ് എച്ച് ബ്ലഡ്ൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇതിൽനിന്ന് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും പ്രവർത്തനം കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് ബേസിക് ധാരണ കിട്ടുന്നതാണ്. തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ശരീരം എന്തെല്ലാം സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്നു.

രാത്രി നന്നായി ഉറങ്ങിയാലും രാവിലെ ഉണരുമ്പോഴും ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ എപ്പോഴും ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഇത്തരക്കാരിൽ കണ്ടുവരുന്നു. മറ്റൊരു ലക്ഷണം ശരീരഭാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ആണ്. നന്നായി വ്യായാമം ചെയ്താലും കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും വണ്ണം കുറയാത്ത അവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വെയിറ്റ് കൂടുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ലക്ഷണമാണ്. വെയിറ്റ് കുറയുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡ്സം ലക്ഷണവുമാണ്. ആഹാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാലും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാലും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആകാം. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *