മുടി നീളത്തിൽ വളരാൻ ഒരു നാടൻ രീതി… വീട്ടിൽ ചെയ്യാം…

മുടിയുടെ സൗന്ദര്യം സൂക്ഷിക്കാത്തവർ ആരാണ്. മുടിയുടെ കൊഴിച്ചിൽ മാറ്റണമെന്നും മുടിക്ക് ഉള്ള് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും. പണ്ടത്തെ കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യപ്രശ്നം തന്നെയാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇത് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിന് എങ്ങനെ പരിഹാരം കാണാം അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുടികൊഴിച്ചിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാം.

അതിനുമുൻപ് മുടികൊഴിച്ചിലിന് കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ ആയാലും പുരുഷന്മാർ ആയാലും ഒരുപോലെ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ. മുടി ഉള്ളു കുറയുക താരൻ ഉണ്ടാവുക കഷണ്ടി കയറുക എന്നിങ്ങനെയാണ് മുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ. കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റം മൂലം ചില കൃത്രിമ ഷാമ്പു കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴിയും കാഠിന്യം കൂടിയ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

വഴിയും മറ്റുചില ശരീര അസുഖങ്ങൾ വഴിയും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്ന് നോക്കാം. ഇത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ല മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കറ്റാർവാഴ ജെൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഉള്ളിയുടെ നീര് ഇതിന് ആവശ്യമാണ്.

ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഉപയോഗിക്കാം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. NB ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം പലതരത്തിലാണ് ഇതിനെ പ്രതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *