കരൾ രോഗത്തിന് മുഖത്ത് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാതെ പോകല്ലേ…| First symptom of liver disease

First symptom of liver disease : ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഫാറ്റി ലിവർ. നമ്മുടെ കരളിൽ ഫാറ്റ് വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത്. ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിലെ അമിതമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പും ഷുഗറുകളും വിഷാംശങ്ങളും എല്ലാം കരളിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിന്റെ ഒരു പരിണിതഫലമാണ് ഇത്. ഇത് യഥാവിതം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് വൺ ടൂ ത്രീ കടന്നുകൊണ്ട് ചേച്ചി ഫോർ ആയാൽ റോസിസ് ലിവർ കാൻസർ.

എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. പണ്ടുകാലത്തും ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് മദ്യപിച്ചിരുന്നവരിൽ മാത്രമായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി വിശേഷം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തുള്ളി മദ്യം കൈക്കൊണ്ടുപോലും തൊടാത്തവരിൽ പോലും ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. പൊതുവേ ഫാറ്റിലിവർ എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് യാതൊരു.

തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും ശരീരത്തിൽ കാണാറില്ല. എന്നാൽ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റിലൂടെ തന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ആകുന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ ഫാറ്റിലിവർ ഉള്ള ആളുകളിൽ കാണുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാണ് വയർ വല്ലാതെ വീർത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. കുടവയർ എന്ന അവസ്ഥ ഇന്ന്.

കോമൺ ആയി തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ശരീരഭാരം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും വയറുമാത്രം വീർത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനാകും. അതോടൊപ്പം നെറ്റിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും കരിവാളിപ്പ് കാണുന്നതും കഴിച്ചത് ചുറ്റും കരിവാളിപ്പ് കാണുന്നതും എല്ലാം ഇതിന്റെ മറ്റ് ലക്ഷണമാണ്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.