മുഖത്തെ കറുപ്പും കറുത്ത പാടുകളും ആണോ നിങ്ങളിലെ പ്രശ്നം? എങ്കിൽ ഈ പാക്ക് ഉപയോഗിക്കൂ മാറ്റം സ്വയം തിരിച്ചറിയൂ.

മുഖസൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. എന്നാൽ ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഖസംരക്ഷണത്തിന് പ്രതികൂലമായി ഇരിക്കുന്നത്. മുഖക്കുരു മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകൾ ചുളിവുകൾ വരകൾ എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചർമം നേരിടുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുളള പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഖകാന്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ടുകളും നാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

ഫേസ് വാഷുകൾ ഫേഷനുകൾ ബ്ലീച്ചുകൾ എന്നിങ്ങനെ നീണ്ട നിര തന്നെയാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ബ്യൂട്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്യൂട്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും ക്രീമുകളും എല്ലാം നാം മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതു വഴി നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ കാന്തി വർധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുളിവുകളും വരകളും വന്നു തുടങ്ങുന്നതിന് ഇത് കാരണമായിയേക്കാം.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ടുകളിലും ട്രീറ്റ്മെന്റുകളിലും ധാരാളം കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയതിനാൽ അവ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചർമ്മങ്ങളിലെ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ അത് ഇരട്ടി ദോഷമാണ് നമ്മുടെ ചർമത്തിന് വരുത്തിവെക്കുക. അത്തരത്തിൽ യാതൊരു കെമിക്കലുകളോ മറ്റും ഇല്ലാതെതന്നെ നമ്മുടെ മുഖകാന്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്.

ഇതിന്റെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ ചർമം നേരിടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരമായി തീരുന്നു. ഇത് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരേസമയം സ്ക്രബ്ബറിന്റെ ഗുണവും ഫേഷ്യലിന്റെ ഗുണവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയും അവിടുത്തെ കോശങ്ങളുടെ വിഘടനം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനായി കാപ്പിപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *