സ്ക്രബ്ബറുകൾക്കും ഫെയ്സ് പാക്കുകൾക്കും ഇനി വെറുതെ കാശ് കളയേണ്ട. ഇനി ഇതു മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. കണ്ടു നോക്കൂ.

മുഖകാന്തി വർധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അത്തരത്തിൽ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ മുഖാന്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ഫേഷ്യലുകൾ സ്ക്രബറുകൾ ബ്ലീച്ച് ടോണർ എന്നിങ്ങനെ നീണ്ടുനിര തന്നെ ഇതിനുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള രീതികൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പല പ്രൊഡക്ടുകളെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ആശ്രയിക്കാറുള്ളത്.

ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബ്യൂട്ടിപാർലറിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രീമുകളും മറ്റും ലഭ്യമായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് വിപണിയിൽ എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം ക്രീമുകൾ ലഭ്യമായതിനാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖകാന്തി വർധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇത്തരം പ്രോഡക്ടുകൾ നമ്മുടെ ചർമ്മത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതു വഴി നമുക്ക് ഗുണങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ ദോഷങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇവയിലെല്ലാം അനിയന്ത്രിതമായി തന്നെ കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. അത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുളിവുകളും പാടുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മുഖത്ത് പ്രായ കൂടുതൽ തോന്നിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ മുഖകാന്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മുഖത്തെ പാടുകളും മറ്റും നീക്കം ചെയ്യാനും സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്കും സ്ക്രബ്ബറും.

ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒട്ടുംതന്നെ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ സ്ഥിരമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായി കാപ്പിപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും തേനും കൂട്ടി കലർത്തിയ മിശ്രിതം സ്ക്രബർ ആയി നമ്മുടെ മുഖത്തും ചർമ്മത്തും പുരട്ടാവുന്നതാണ്. ഇതുവഴി ചർമ്മത്തിലേക്ക് ഇവയുടെ ഗുണങ്ങൾ ആഴ്ന്നിറങ്ങി ചർമ്മത്തെ എല്ലാ അഴുക്കുകളും മറ്റും നീക്കം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *