ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ബ്രൗൺ സ്പോട്ടുകളെ മറികടക്കാൻ ഇത്രക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നോ? കണ്ടു നോക്കൂ.

നമ്മുടെ ചർമം നാം എന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ചർമ്മത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പാടുകൾ പോലും നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. അവയിൽ തന്നെ അരിമ്പാറ പാലുണ്ണി കറുത്ത പാടുകൾ ബ്രൗൺ സ്പോട്ടുകൾ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങളാണ് ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. അതിൽ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ശരീരത്തെ ബ്രൗൺ സ്പോട്ടുകൾ.

ഇത് പൊതുവേ പ്രായമായവരിലാണ് കണ്ടുവന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത് കോമൺ ആണ്. ഇത് തുടക്കത്തിൽ കൈകളിലും കാലുകളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അത് മുഖത്തും കഴുത്തിലും വ്യാപിക്കുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ ഒരേസമയം സൗന്ദര്യ പ്രശ്നവും ആരോഗ്യപ്രശ്നവുമായി മാറുന്നു. ചിലവരിൽ ഇത്മറ്റു പലരോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായും പ്രകടമാകാറുണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും സൂര്യപ്രകാശം അമിതമായി കൊള്ളുന്നത് വഴിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ബ്രൗൺ സ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

അതിനാൽ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥകളെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അത്തരത്തിൽ ബ്രൗൺ സ്പോർട്ടുകളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ടലും ഇല്ലാതെതന്നെ ഇത്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെ ബ്രൗൺ സ്പോട്ടുകളെയും കറുത്ത പാടുകളെയും മറികടക്കാവുന്നതാണ്.

ഇതിനായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉള്ളിയും ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനാഗറും. ഇവ രണ്ടും ആരോഗ്യപരമായി പലതരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനും ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ്. ഇവയുടെ ഉപയോഗം വഴി ചർമ്മത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകളും ബ്രൗൺസ് സ്പോട്ടുകളും പൂർണമായി ഇല്ലാതാവുകയും ചർമ്മകാന്തി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *