പല്ലുകളെ വെളുപ്പിക്കാൻ ചെറുനാരങ്ങക്കൊപ്പം ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് നോക്കൂ. ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്.

ഇന്ന് ധാരാളം ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പല്ലുകളിലെ കറകൾ.പല്ലുകളിൽ ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളിലും മഞ്ഞക്കറകൾ കാണാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള മഞ്ഞക്കറകളും നിറങ്ങളും എല്ലാം ഓരോ വ്യക്തികളിലും വിഷമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പുഞ്ചിരിയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതാണ്.ഇത് പല്ലുകളിൽ കേടുണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കുന്നതും അതുവഴി പല്ലുകളുടെ ബലക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നവയുമാണ്. നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ പല്ലുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ്.

ഈ കറകൾ. ശരിയായ രീതിയിൽ വായ് സംരക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുകളിൽ മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള കറകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. ശരിയായ രീതിയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാത്തത് ഇതിന്റെ ഒരു കാരണമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുകളിൽ കറ തങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ പല്ലുകൾ കേടാവുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ പല്ലിന്റെ സംരക്ഷണം പൂർണമായും തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല്ലുകളിലെ കറകൾ നീക്കുന്നത് പല്ല് ക്ലീൻ എന്നതാണ് പൊതുവേ നാം ചെയ്യാറുള്ളത്.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പല്ലുകൾക്ക് ബലക്ഷയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. അത്തരത്തിൽ പല്ലുകൾക്ക് ഒരുതരത്തിലുള്ള ബലക്ഷയം ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. പൊതുവേ നാം ചെറുനാരങ്ങ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ചെറുനാരങ്ങക്കൊപ്പം തക്കാളിയുടെ നീരും ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പല്ലുകളിലെ.

കറ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അത്രയ്ക്ക് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് തക്കാളി. നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുഖത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് ഇത്. ഈയൊരു നീര് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നേരിനോടും പേസ്റ്റിനോടും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വഴി പല്ലിലെ എല്ലാ കറകളും നീങ്ങി പോകുന്നു. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *