മുഖകാന്തി വർധിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രതിവിധി നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെയുണ്ട്. കണ്ടു നോക്കൂ.

സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് നമ്മുടെ മുഖം കാന്തി. നാം ഏവരും എന്നും നമ്മുടെ മുഖസംരക്ഷണത്തിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളും പാടുകളും വരെ നമ്മളെ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥരാക്കാറുണ്ട്. എത്ര നിറമുള്ളവരായാലും മുഖം ഒന്ന് വെളുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത വരായി ആരും തന്നെയില്ല . ഇതിനായി നമ്മൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇവയ്ക്കൊക്കെ പുറമേ നമ്മൾ പാർലറുകളിലും മറ്റും ഇതിനുള്ള പല ട്രീറ്റ്മെന്റും എടുക്കാറുണ്ട്. കുറെ അധികം പേർ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. എന്നാൽ പകുതിയിലേറെ പേർ ഇതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ ചുളിവുകൾ മുഖക്കുരു വരൾച്ച മറ്റും വരാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രകൃതിദത്തമായ രീതികളാണ് എന്നും മികച്ചത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകൃതിദത്തമായ ഇവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ മുഖത്തിലെ കരുവാളിപ്പുകൾ അഴുക്കുകൾ മാറാനായി കാപ്പിപ്പൊടി പഞ്ചസാര തേൻ ഇവ യഥാക്രമം മിക്സ് ചെയ്തു നമുക്ക് സ്ക്രബർ ആയി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ മാറ്റം തിരിച്ചറിയാം സാധിക്കും. അതുപോലെതന്നെ കാപ്പിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി തേൻ തൈര് എന്നിവ യഥാക്രമം മിക്സ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഫെയ്സ് പാക്ക് ആയി മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓരോന്നും നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ കാന്തിക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമായതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആരും കാണാതെ. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *