ഈ ചെടികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായാൽ പിന്നെ കടം കയറി മുടിയും..!!

എല്ലാവർക്കും വളരെ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏകദേശം 5 ചെടികളെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്തിയാൽ വീട്ടിൽ കടം കയറും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുള്ള അഞ്ചു ചെടികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല. ലോകം മുഴുവൻ ഉള്ള വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെടികളാണ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ചു ചെടികളും.

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും പരിസരത്ത് ഈ ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ. ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഉറപ്പായും അത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. വാസ്തുപരമായ അത്ര ദോഷം കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ചെടികൾ വീട്ടിൽ വളരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഗുണവും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.

ഇത്തരത്തിൽ വീടിനു ദോഷമാകുന്ന ആ അഞ്ചു ചെടികൾ ഏതെല്ലാം ആണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് മോസന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെടിയാണ്. ഇത് പല വീടുകളിലും നിൽക്കുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ ഈ ചെടി ഉടനെ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അടുത്ത ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളിമുൾച്ചെടിയാണ്.

ഇത് പല രീതികളിൽ വാങ്ങാൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ഇത് വീടിന്റെ അകത്തും ബെഡ്റൂമിലും എല്ലാം ഇതിന്റെ ചെറിയ തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇത് വീട്ടിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വളർത്തരുത്. വീടിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ഇതു വളർത്തരുത്. അതുപോലെതന്നെ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് വഴിയുടെ ഇരുവശത്ത് വാതിലിന്റെ ഇരു വശത്തും ഇതുവയ്ക്കാൻ പാടില്ല. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *