ഇനി മുഖസൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കും നല്ലപോലെ നിറം വച്ച് സുന്ദരിയാകാം..!!

സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു നോക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ക്രീമുകളും ലോഷനുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഫേസ് പാക്ക് ആണ്.

ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയി നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരുവാളിപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. നല്ല വെയിൽ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ സൺറ്റാൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയം കൂടിയാണിത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തു നോക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് നൽകുന്ന ഒരു ഫേസ്പാക്ക് ആണ് ഇത് സൺ ടാൻ ഒറ്റ യൂസിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ക്ഷന് പോകുന്നതിനു മുമ്പായി നല്ല രീതിയിൽ ഭംഗിയായി വെക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ്. സൺ ടാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും സ്കിൻ കുറച്ചു കൂടി ഹാർഡ് ആകും. അതുപോലെതന്നെ നിറം കുറയുകയും ചെയ്തു.

ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സ്കിൻ നല്ല പോലെ സ്മൂത്തായി വരുന്നതാണ്. ഇത് തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മാറ്റം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ആർക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *