ഈ നാളുകളിൽ പെട്ടവർ ഒരിക്കലും കറുത്ത ചരട് ധരിക്കല്ലേ..!!

എല്ലാവർക്കും വളരെ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളും അണിയാറുണ്ട്. ഭംഗി കൂട്ടാനായി അതുപോലെ തന്നെ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ അണിയുന്നതും ആണ് കറുത്ത ചരട്.

ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ട് പേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മന്തത അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ജോലിയിൽ തടസ്സം നേരിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ജോതിഷം പാണ്ഡതന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോൽസ്യന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ചെന്ന് ചരട് ജപിച്ചു കെട്ടിക്കാറുണ്ട്. ഇതല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുത്തു ജപിച്ചു കെട്ടിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി എന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചരട് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദോഷം മാറിക്കിട്ടും എന്ന്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവമാണ് എല്ലാവരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കറുത്ത ചരട് അണിയുന്നത് ദോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ. എന്നാൽ വിശ്വസിക്കണം. കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആറോളം നക്ഷത്രക്കാരിൽ ഈ പറയുന്ന നാളുകാര് ഇവിടെ പറയുന്ന കൂറുകളിൽ ജനിച്ചവരാണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും കറുത്ത ചരട് അണിയൻ പാടില്ല.

ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അണിയുന്നത് വലിയ ദോഷമായി ഭവിക്കും. ഇനി പറയുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ മേടം രാശി. അശ്വതി ഭരണി കാർത്തികയുടെ ആദ്യ കാൽ ഭാഗം. ഇവർ ഇത് അണിയാൻ പാടില്ല. ഇതിന്റെ കാരണം ഈ രാശിയുടെ അധിപൻ ചൊവയാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *