ചില കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയേണ്ടവയാണ്… ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കല്ലേ..!!

ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൊണ്ടയിൽ ചിത്രശലഭ ആകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഇത്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ കുറവും ആയിട്ടുള്ള വ്യതിയാനം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യരിൽ കൂടുതലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായാണ് കാണുന്നത്. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ജീവിതശൈലി ഭക്ഷണത്തിനുള്ള മാറ്റവും ആണ്.

തൈറോയ്ഡ് ബ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്തതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും. ചില ആളുകൾക്ക് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ അളവു വളരെ കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റു ചിലർക്ക് ഈ ഹോർമോൺ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഇതിന് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് അവസ്ഥയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ടി എസ് എച്ച് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും.


ഇതിൽ നിന്നും മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും പ്രവർത്തനം കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് ഒരു ബേസിക് ധാരണ ലഭിക്കുന്നതാണ്. തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ശരീരം എന്തെല്ലാം സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത് എന്നാണ് താഴെ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നു. രാത്രി നന്നായി ഉറങ്ങിയാലും രാവിലെ ഉണരുമ്പോഴും ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ എപ്പോഴും ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്.

ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകളുടെ കുറവും കൂടുതലും മൂലമാണ്. അടുത്ത ലക്ഷണം ഭാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. നന്നായി വ്യായാമം ചെയ്താലും കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാലും വണ്ണം കുറയാത്ത അവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ വെയിറ്റ് കൂടുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് ലക്ഷണവും വെയിറ്റ് കുറയുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡ് ലക്ഷണവുമാണ്. അടുത്തത് കൊളസ്ട്രോളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. ആഹാരത്തിന് ശ്രദ്ധിച്ചാലും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാലും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥ. ഇത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസമാകാം. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *