ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ടുകീറിയ പ്രശ്നങ്ങളും കുഴിനഖവും ഇനി പേടിക്കേണ്ട… വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി…

ഉപ്പൂറ്റി വീണ്ടു കീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഉപ്പുറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ടു കീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അടിപൊളി മാർഗ്ഗമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വക്കുന്നത്. ഉപ്പൂറ്റി മിണ്ടുകീറത്ത് മാത്രമല്ല അതുപോലെതന്നെ കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് കുഴിനഖം.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാനും കാലുകൾക്ക് സൗന്ദര്യക്കുറവ് ഉണ്ടാകാനും അസഹ്യമായ വേദന ഉണ്ടാക്കാനും കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പല തരത്തിലുള്ള ക്രീമുകളും ലോഷനുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലുകൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി നല്ല മൃദുലമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അതിനു സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കുഴിനഖം ഉള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു സവാളയാണ് ഇതിനായി ആവശ്യമുള്ളത്. ഒരു ചെറിയ സവാള മാത്രം മതി ഇത് നന്നായി തൊലി കളഞ്ഞ് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും കാലുകളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു വരാം.

കൂടുതലും കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ പരി പരുത്ത പ്രതലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. കൂടുതൽ സമയം വെള്ളത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് മൂലം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *