ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ മുഖത്ത് ഉണ്ടോ..!! ഈ രോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാം…

നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി പലതരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാകാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിത ശൈലി അസുഖങ്ങൾ പല തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും ശരീരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആകാം. മുഖത്തുനോക്കി തന്നെ നിരവധി അസുഖങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ.

പിസിഒഡി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവർ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ലിവർ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മുഖത്തുനോക്കി പറയാൻ സാധിക്കും. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വന്തമായി മനസ്സിലാക്കി അതിന് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ പല പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിലരാണ്.

ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷണം നെറ്റിയുടെ രണ്ട് ഭാഗവും ഇരുണ്ട നിറം ഉണ്ടാവുക. അത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഡാർക്ക് നിറം കണ്ടു വരാം. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് ലിവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാനിങ് നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മുഖത്ത് മുൻ ഭാഗത്ത് പിഗ്മെന്റേഷൻ.

വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ കരിമംഗല്യം എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. ഭൂരിഭാഗം പ്രശ്നങ്ങളിലും തൈറോയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഫേസിലെ പിജ്‍മെന്റേഷൻ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് കൂടുതലും കാണിക്കുന്നത് തൈറോയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസ്ഥകളിലാണ്. തൈറോയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളിൽ വളരെ കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കണ്ടുവരുന്ന പിജ്‍മെന്റാഷൻ. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *