മുടി ഇനി കാടുപിടിച്ച പോലെ വളരും..!! ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി…

നല്ല രീതിയിൽ മുടി വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഒട്ടുമിക്ക വരും. സ്ത്രീകൾ ആണെങ്കിൽ മുട്ടറ്റം നീണ്ടു നിവർന്ന മുടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും മുടികൊഴിച്ചിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വില്ലനായി മാറാറുണ്ട്. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഇന്നത്തെ ജീവിത ശൈലി തന്നെയാണ്. മുടിക്ക് വേണ്ട ചില പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തത് മൂലം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

ഇതുകൂടാതെ മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും അതായത് പാരമ്പര്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചില അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ മൂലവും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത്. സ്ത്രീകളിൽ മുടി പൊട്ടിപ്പോവുക കൊഴിഞ്ഞുപോവുക പിളർന്നുപോവുക തുടങ്ങി പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു വരുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരിൽ കൂടുതലും.

കഷണ്ടി പ്രശ്നങ്ങളാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ പാർശ്വഫലമായി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അതിന് കാരണമാകാം.

പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ പ്രായമായ വരില്ലായിരുന്നു ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇത് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവ. നമ്മുടെ മിക്സയുടെ ജാറിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *