പേടി വിറ ഉണ്ടോ… മാറാൻ ഇക്കാര്യം ചെയ്താൽ മതി… ഇത് കാണേണ്ടത് തന്നെ..

ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നമ്മളിൽ പലരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. എന്താണ് ഫോബിയ അതായത് ചിലർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് പേടി. പാമ്പിനെ പേടി പട്ടിയെ പേടി എലിയെ പേടി ഇഞ്ചക്ഷൻ പേടി അടച്ചിട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കാൻ പേടി. ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കാൻ പേടി. പാലത്തിലൂടെ നടക്കാനുള്ള പേടി വെള്ളം പേടി ബ്ലഡിനോടുള്ള പേടി ചില ആളുകൾക്ക് കാണാം പാമ്പിനെ പേടിയില്ല എലിയെ പേടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ കാണാം.

ഇത്തരത്തിൽ ഫോബിയ ഉള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ ടിവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടാൽ പോലും പേടിക്കും. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയും നോക്കാം. അതിനുമുമ്പ് ഇത് എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ഹെറിഡിറ്ററി ആയി വരുന്ന കാരണം പറയാറുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ചെറുപ്പം മുതൽ പഠിച്ചു വന്ന കാര്യം കൂടി ആയിരിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയത് കൊണ്ടാകാം. പലപ്പോഴും ഇത് ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം.

ഇത്തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയത്ത് ഇത് പ്രതിഫലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സാഹചര്യം അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടിയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരിക്കലും അവരെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല അവരെ അതിലേക്കു നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ശീലിച്ചു വന്ന പേടി മാറണമെങ്കിൽ ശീലിച്ചു മാത്രമേ മാറുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരക്കാരെ കളിയാക്കുകയോ. അതിലേക്ക് നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. പാറ്റയെ പേടിയുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് പാറ്റയെ ഇടരുത്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഷോക്ക് കൂട്ടാനും ഇത് ആക്ക കൂട്ടാനും കാരണമാകാം. ഫോബിയ ഉള്ളവർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുക. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *