കിഡ്നി ക്ലീൻ ആവാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി..!! വെള്ളം കുടിക്കാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കുക |Kidney stone food

ശരീര ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയായി നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തിരിച്ചും ശരീര ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ വിപത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. വെള്ളം കുടി കുറഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അസുഖമാണ് മൂത്രത്തിൽ കല്ല്. കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണത്തിനുപോലും ഇത് കാരണമാകാം. ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കോമൺ ആയി കണ്ടു വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്.

പലപ്പോഴും ഇതിനു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നത് ആണ്. പിന്നീട് അതികഠിനമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് കലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഇത്ന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ശക്തമായ നടു വേദന ഉണ്ടാകും അതുപോലെതന്നെ വയറിന്റെ അടിവയറ്റിൽ ശക്തമായ വേദന ഉണ്ടാകും. മൂത്രത്തിൽ നിറവ്യത്യാസം പത കൂടുതലായി കണ്ടു വരിക.

ശക്തമായ നടുവേദന എന്നിവയെല്ലാം ഇത്തരക്കാർക്ക് സാധാരണ കണ്ടു വരുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആണ്. ചിലർക്ക് ശർദ്ദി ചിലരിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. മൂത്രം ഇടവിട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വെള്ളംകുടി.

ഇതിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നത് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കാൻ കാരണമാകാം. NB ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം പലതരത്തിലാണ് ഇതിനെ പ്രതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *