ഇമ്മ്യൂൺ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരും കാണാതെ പോകല്ലേ…| Rheumatoid diseases causes

Rheumatoid diseases causes : നാമോരോരുത്തരും പലപ്പോഴും നേരിടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് രോഗങ്ങൾ. വലുതും ചെറുതുമായി ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും അതിന്റെ ആഘാതം വലുതാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ശല്യം തന്നെ എന്ന ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉണ്ട്. ഈയൊരു പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നാം ഓരോരുത്തരും പലതരത്തിലുള്ള വിറ്റാമിനുകളും ആൻഡിഓക്സിഡുകളും.

മിനറൽസുകൾ ആഹാരത്തിലൂടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം എന്നും ഉയർന്നു നിൽക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വിനയാകാറുണ്ട്. അത്തരമൊരു അവസ്ഥയാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോകാവവസ്ഥ. പ്രതിരോധ സംവിധാനം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ കാർന്നുതിന്നുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്. മാറ്റങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികമായി കാണപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളും.

ഈ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസുകളാണ്. അലർജി ആസ്മ രോഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗാവസ്ഥകളാണ് ഇന്ന് ഓരോരുത്തരും നേരിടുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗാവസ്ഥകളെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും പല തരത്തിലുള്ളമരുന്നുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക്.

പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മോചനം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വേണം നാം ഓരോരുത്തരും കഴിക്കാൻ. ഏറ്റവും അധികം ഉയർത്താൻ ശക്തിയുള്ള ഒന്നാണ് വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ. ഇവയുടെ ഉപയോഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ശക്തമാക്കുന്നു. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.