കരളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള ഫാറ്റുകളെ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെയും അറിയാതെ പോയല്ലോ. കണ്ടു നോക്കൂ…| Fatty Liver Diet

Fatty Liver Diet : ഇന്ന് കൂടുതലായും കരൾ രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നാണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായും നാല് സ്റ്റേജുകൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കുട്ടികളിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഫാറ്റി ലിവർ സ്റ്റേജ് വണ്ണായി കാണാവുന്നതാണ്. നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നും ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ നിന്നും എല്ലാം ശരീരത്തിൽ എത്തുന്ന വിഷാംശങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് കരൾ.

ഇത്തരത്തിൽ അമിതമായി കെമിക്കലുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ അവയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കരളിനെ കഴിയാതെ വരികയും അവ കരളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ. ഈയൊരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാണിക്കാറില്ല. ഇതിനെ യഥാവിധം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും മൂന്നും സ്റ്റേജുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ലിവർ സിറോസിസ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നു.

ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലിവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുകയും ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാനേഷനുകൾ നടത്തേണ്ടതായി വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ മരുന്നുകളെപ്പോലെ നാം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നതും ആഹാര രീതി മാറ്റുക എന്നുള്ളതും. ഇത്തരത്തിൽ ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റാണ് ഇന്റർ മീഡിയേറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ്.

ഇത്തരത്തിൽ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അമിതമായി ഷുഗർ തരുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ റെഡ് മില്‍സുകളായ പോർക്ക് ആട് പോത്ത് എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ധാരാളം പച്ചക്കറികളും ഇലക്കറികളും പഴവർഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *