ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇതാരും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയരുതേ…| All about Heart Attack And Cardiac Arrest

All about Heart Attack And Cardiac Arrest : നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും അധികം പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് ഹൃദയം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അത്യാവശ്യമാണ്. രക്തത്തിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓക്സിജനെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് ഹൃദയം. അതിനാൽ തന്നെ ഹൃദയം ഏതൊരു നിമിഷം സ്ഥാപിക്കുന്നുവോ ആ നിമിഷമാണ് നമ്മുടെ മരണം. അതിനാൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം കേടുപാടുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ.

നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അവയവം കൂടിയാണ് ഹൃദയം. എന്നാൽ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഓരോരുത്തരും നേരിടുന്നത്. കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാൽ വരയുന്നവരാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രായഭേദം സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്. കൊഴുപ്പുകളും ഗ്ലൂക്കോസുകളും.

വിഷാംശങ്ങളും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയും അതുവഴി രക്തയോട്ടം തടസ്സപ്പെടുകയും അതുവഴി ഹൃദയസ്തംഭനം ഹാർട്ടറ്റാക്കുകൾ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ജീവിതശൈലി ശരിയായിവിധം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ ചെറുത്തു.

നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കുകൾ ഹൃദയത്തിന്റെ പല രക്തക്കുഴലുകളിലും ഉണ്ടാകാം. ഇത്തരത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രധാന രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ നെയ്ക്കുകയും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുകൾക്കും ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കുകൾക്കും ഇന്ന് ഒട്ടനവധി ചികിത്സാരീതികൾ തന്നെയുണ്ട്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *