നിങ്ങൾ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ… എങ്കിൽ മുട്ടു വേദന വരാതെ എവിടെ പോകാൻ… ഇത് അറിയാതെ പോകല്ലേ…

മുട്ട് വേദന പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലഘു വായ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. പ്രായമായ ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൽമുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന അതിനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെതന്നെ ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായ തേമാനം അഥവാ ഒസ്റ്റിയോ അർത്റൈറ്റിസ് ചികിത്സ രീതികളെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്.

ഇന്ന് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുമായി വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും സംശയമാണ് മുട്ട് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കാലിലെ മുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ജോയിന്റ് ആണ്. എന്നാൽ വളരെ ലകുവായി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് അസ്ഥികൾ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള നാല് ലീഗ്മെന്റ്സ് ചേർന്ന് ജോയിന്റ് ആണ് മുട്ടിലെ ജോയിന്റ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായി ഈ അസ്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെതന്നെ ആ അസ്ഥിയിൽ തേയ്മാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളുമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏതു ഭാഗം എടുത്താലും അതിനെ റിജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്.

ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഓസ്റ്റിയോ അർത്രാറ്റിസാണ്. ഇത് പ്രായമായവരിൽ വരുന്ന നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമാണ്. മുട്ടുവേദന കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ചികിത്സ തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണു. Video credit : Healthy Dr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *