കറിവേപ്പില വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നട്ടു വളർത്തിയാൽ അതി സമ്പന്ന യോഗം..!!

കറിവേപ്പില വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നടുകയാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. വളരെ വലിയ മാറ്റം കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകും. വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്തു നട്ടു വളർത്തിയാൽ മതി. നാം ചില ഇലകൾ വീടുകളിൽ പാചക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. മുരിങ്ങയില പൊതിനയില മല്ലിയില എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളായി ഇന്നും മലയാളികളുടെ അടുക്കളയിൽ സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇല തന്നെയാണ്. കറിവേപ്പില കറിയിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഗുണവും.

സ്വാദും മണവും വർദ്ധിക്കുകയും ശരീരത്തിന് അനാവശ്യമായ അഥവാ ദോഷകരമായ ഘടകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ കാരണത്താൽ തന്നെ സർവ്വസാധാരണമായി നാം വീടുകളിൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും പണ്ടത്തെപ്പോലെ ഇവ നട്ടു പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ പലപ്പോഴും വിഷാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഇവ പുറത്തുനിന്നും പലപ്പോഴായി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയല്ലാതെ വീടുകളിൽ ഇവ എപ്രകാരം നട്ടു വളർത്താമെന്നും പ്രധാനമായും ഏത് ദിശയിൽ വളർത്തണമെന്നും ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രധാനമായും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദോഷകരമാകുന്നു. ഈ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പില. ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഇലയാണ് കറിവേപ്പില. വീടുകളിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സർവ്വസാധാരണയായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ കാച്ചാനും കറിയിലിടാനും പ്രധാനമായും കറിവേപ്പില ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമായ ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് കറിവേപ്പില എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ വാസ്തുപ്രകാരം വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈയൊരു ഇലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്താൽ ഇവ വീടുകളിൽ പാടില്ല എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ഈ മരം ഒഴിച്ച് കൂടാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഇവ എപ്രകാരമാണ് വീടുകളിൽ ദോഷമില്ലാതെ ശരിയായ രീതിയിൽ നടേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. 5 സെന്റിലും 10 സെന്റിലും ആണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ വീടുകളും കാണാൻ കഴിയുക. പണ്ടെല്ലാം വലിയ പറമ്പിനുള്ളിൽ ആയിരുന്നു വീടുകൾ പണിതിരുന്നത്. അതിനാൽ ധാരാളം സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വീട് പണിയുന്നവർ കറി വേപ്പില ചെടി അല്ലെങ്കിൽ തൈ വീടിന്റെ അതിർത്തിക്ക് പുറത്തായി നട്ടുവളർത്താനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *