ഈ വസ്തുക്കൾ വീട്ടിലുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യം മാറില്ല…

വാസ്തുപരമായി പല കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നല്ല ഐശ്വര്യം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വീടുകളിൽ ദാരിദ്ര്യം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ചില വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ്. വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഈ വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ധനവരവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഈ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തീർച്ചയായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഉണങ്ങിയ ഇലകളും ഉണങ്ങിയ പൂക്കളും സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന മാല അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെതന്നെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് ഇലകൾ പൂക്കൾ ഇതെല്ലാം ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വീടിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ്.

രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വീഴുന്ന വെള്ളമാണ്. ഇറ്റ് വീഴുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ബാത്റൂമിൽ ട്ടെപ്പ് അതുപോലെതന്നെ സിങ്കിലെ ടാപ്പ് ഇതിന് ചോർച്ചയുണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും വെള്ളം ഇറ്റ് വീഴുന്ന അവസ്ഥ. ഇത് നമ്മുടെ ധനം ഉർന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *