ബർണർ ഇനി ഈസിയായി വീട്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം..!! ഗ്യാസ് പാഴാക്കാതെ കത്തിക്കാം…

ബർണർ ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീനാക്കി എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും വലിയ രീതിയിൽ വീട്ടമ്മമാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും തീ കൃത്യമായി കത്താത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും. ഗ്യാസ് നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗ്യാസ് ഭർണർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

ഗ്യാസ് എങ്ങനെ ലാഭിക്കാം എന്നതിനെ ഇത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ബർണർ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് പോവുകയും നഷ്ട സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ ചില അംശങ്ങൾ കയറി ബർണറിലെ ഹോള് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബർണർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം.

അത് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് താഴെ പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ചായ ചൂടാക്കുന്ന വെള്ളം തിളച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആയി ഈ ഹോളിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എല്ലാ വീട്ടമമാർക്കും പ്രയോജകനകരമായ ഒന്നാണ് ഇത്. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ലഭ്യമായി ചില വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് അധികം ചെലവിലാതെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ.

സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ആദ്യം ആവശ്യമുള്ളത് ഹർപ്പിക് ആണ്. അതുപോലെതന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് വിനാഗിരി ആണ്. പിന്നെ ആവശ്യം സിട്രിക്ക് ആസിഡ് ആണ്. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആണ്. പിന്നെ സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബർണർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *