എത്ര വലിയ ശാരീരിക വേദനയും നീർക്കെട്ടിനെയും ഇത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം നൽകുന്ന നേട്ടങ്ങളെ ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുതേ.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് എരുക്ക്. എരിക്കിന്റെ ഇലയും പൂവും തണ്ടും വേരും എല്ലാം ഔഷധഗുണങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്. ആയുർവേദ മരുന്നുകളിലെയും ചികിത്സയിലേയും ഒരു പ്രധാന ഘടകം കൂടിയാണ് എരുക്ക്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ശാരീരിക വേദനകളെ ഇല്ലാതാക്കാനും എല്ല് തേയ്മാനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകളെ പൂർണമായി മറി കടക്കാനും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം വഴി സാധിക്കും.

ഇത്തരത്തിൽ വേദനസംഹാരിയായി ഇതിന്റെ ഇലയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഇല തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ ചൂട് പിടിക്കുക ചെയ്യുന്നതുവരെ ശാരീരിക വേദനകൾ എല്ലാം മാറുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കിഴിയും വേദനകളെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ്. കൂടാതെ ഇല ചൂടാക്കി അല്പം ഉപ്പിട്ട് ഇട്ട് ഉപ്പൂറ്റിയുടെ അടിയിലോ മുട്ടിന്റെ ഭാഗത്തോ വച്ച് കെട്ടുന്നത് വഴി ഉപ്പൂറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകളും മുട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന.

വേദനകളും പൂർണമായും ഇല്ലാതാകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എരിക്കിന്റെ പൂവ് ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം ഉള്ള പൂജാകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പരിസരത്തും ഈ സസ്യം നമുക്ക് കാണാനാകും. വാത രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഉത്തമ പരിഹാരമാർഗം കൂടിയാണ് എരുക്ക്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇല നല്ലവണ്ണം.

അരച്ച് ഇന്ദുപ്പിനോട് ചേർത്ത് പുരട്ടുന്നതും പ്രയോജനകരമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോയിന്റ് വേദനകൾക്ക് എരുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എണ്ണ കാച്ചി അത് പുരട്ടുന്നതും വേദനകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായകരമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എരിക്കിന്റെ ഇല പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പശ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അരിമ്പാറ പാലുണ്ണി എന്നിവയെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായകരമാണ്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *