കീഴാർനെല്ലിയുടെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം..!! ഇത് ഒരു പിടി മതി…

എല്ലാവർക്കും വളരെയേറെ സഹായകരമായി ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ നല്ല ഹെൽത്ത് ടിപ്പുകൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചില ഹെൽത്ത് ടിപ്പുകൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ തൊടിയിലും കാണുന്ന ഇത്തിരി കുഞ്ഞനായി നിൽക്കുന്ന കീഴാർ നെല്ലി ഇത് കാണാത്തവരായി ആരും കാണില്ല. എന്നാ ഇതിന്റെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ കൂടി അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സസ്യമാണ് കീഴാർനെല്ലി. ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പറമ്പിലും തൊടിയിലും എല്ലാം യാതൊരു വളവും അതുപോലെതന്നെ സംരക്ഷണവും കൂടാതെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന നല്ല ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് നമ്മുടെ കീഴാർനെല്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കീഴാർനെല്ലി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പച്ച നിറമുള്ള കീഴാർനെല്ലി തന്നെ എടുക്കാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഇത് പറിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിന്റെ അടിവശത്തായി ചെറിയ മുത്തുമണികൾ പോലെയുള്ളത് കാണാം. ഇതാണ് മരുന്നിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇത് കുറച്ച് അധികം പറിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കീഴാർനെല്ലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് മഞ്ഞൾ പിത്തത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് കരൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും സഹായകരമായ ഒന്നാണ് കീഴാർനെല്ലി എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇന്ന് ഇവിടെ മൂന്നു ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഈ മരുന്നുകൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. വളരെ നല്ല ഒന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് നൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക. ഇത് വേരോടുകൂടി തന്നെ പറിച്ചു എടുക്കുക. പല മരുന്നുകൾ റെഡിയാകുമ്പോൾ കീഴാർനെല്ലി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണ മെഡിസിനുകൾ വേരും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതായത് സമൂലം ആണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *