സ്ത്രീകൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല..!! ഗതി പിടിക്കില്ല…

സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് വലിയ ദോഷമാണ്. ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സ്ത്രീകൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്.

ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. സന്ധ്യ സമയങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് സ്ത്രീകൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐശ്വര്യം ആയിരിക്കും. വീട്ടിലെ ഏത് അംഗങ്ങൾക്കു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീട്ടിൽ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയെ ശക്തി സ്വരൂപ്പിന്നി ആയി ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരവും മതാചാരപ്രകാരവും.

കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വീടുകളിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അതിന്റെതായ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യമാണ് കാണാൻ കഴിയുക. സ്ത്രീകൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിശ്വസയോടെ ചെയ്യുന്ന വീടുകളിൽ വലിയ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്.

വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ വിളക്ക് നല്ല പോലെ കഴുകി വൃത്തിയായി തുടച്ച് ജലാംശം കളഞ്ഞ് അതിൽ എണ്ണയും അല്ലെങ്കിൽ നെയും ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിച്ച് അതിൽ 5 തിരി ഇട്ട വിളക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ സന്ധ്യ സമയത്ത് തുണികൾ അലക്കാൻ പാടില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണു. Video credit : ABC MALAYALAM ONE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *