മുടി തഴച്ചു വളരാൻ ഇനി ആവണക്കെണ്ണ മതി..!! മുടി ഇനി നല്ല രീതിയിൽ തഴച്ചു വളരും…

മുടി നല്ലപോലെ തഴച്ചു വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുടിയുടെ ഉള്ള് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലരും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് മുടിയുടെ ഉള്ളു കുറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ. മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് കഷണ്ടി കയറുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇനി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മുടി തഴച്ചു വളരാൻ ആവണക്കെണ്ണ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രധാനമായും മുടി ഉള്ളോട് കൂടി വളരാൻ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആവണക്കെണ്ണ. നന്നായി മുടി കൊഴിച്ചിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ ദിവസവും ആവണക്കെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി.

ഇനി കൊഴിഞ്ഞുപോയ മുടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ മുടി വളർന്നു വരുന്നതാണ്. നല്ല ഉള്ള് ലഭിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ്. നല്ല നീളം ലഭിക്കുന്നതാണ്. മുടികൊഴിച്ചിലൊക്കെ മാറ്റി മുടി നന്നായി തഴച്ചു വളരാനും നല്ല ഉള്ളു വക്കാനും എണ്ണ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

ഇതിനായി സാധാരണ ഏത് എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ചു ആവണക്കെണ്ണ ചേർത്തു കൊടുക്കുക. മുടി വളരാനായി ഏത് എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാച്ചിയെടുക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Diyoos Happy world

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *