വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും ചെരിപ്പ് ഇനി ഈ രീതിയിൽ വയ്ക്കരുത് ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാട് മാറില്ല…

ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്താൽ ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടുകളും മാറാതെ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്താലും അഭിവൃത്തിയില്ല ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ മാറുന്നില്ല കഷ്ടപ്പാട് ഒഴിയുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തെയും നിർഭാഗ്യത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നാണ് ജ്യോതിഷ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ശകുനശാസ്ത്രത്തിലും.

അതുപോലെതന്നെ ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിലും എല്ലാം തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉള്ള ഊർജ വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തെയും നിർഭാഗ്യത്തെയും അപകടത്തെയും നേട്ടത്തെയും എല്ലാം തന്നെ നിർണയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉള്ളത്. വളരെ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളത് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കണം.

നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയും നമ്മളോട് ചേർക്കരുത് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ചെരുപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ചെരുപ്പ് എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടാവും. പലതരത്തിലുള്ള ചെരുപ്പുകൾ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകും. ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തിന് നാലഞ്ച് ജോഡി ചെരുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും.

എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ചെരുപ്പ് ശനിഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചെരുപ്പ് അടിക്കടി പൊട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി വാങ്ങേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ശനി ദോഷത്തിന് ലക്ഷണമായാണ് കാണുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ചെരിപ്പ് അടിക്കടി പൊട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ശനി ദോഷം ഉറപ്പാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *