വീട്ടിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് വെച്ച് നോക്കൂ..!! സാമ്പത്തികമായ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാക്കാം..!!

ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ലക്കി ബാംമ്പുവിനെ കുറിച്ചാണ്. പല വീടുകളിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ട് അതുപോലെതന്നെ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവാണ് ലക്കി ബാംമ്പു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പണം വരും എന്നത്. അത് വളരുന്നത് അനുസരിച്ച് ഭയങ്കര യോഗം ആയിരിക്കും. ധനം വന്നു കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടിയാണോ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത്.

ഇത് എവിടെയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ലക്കി ബാബു എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ ധന വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. വാസ്തുപരമായി വീട്ടിൽ വളർത്താവുന്ന ചുരുക്കം ചില ചെടികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് ഇത്.

വീടിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കേ മൂലയിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ചെടി വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത്. പലരും ഇതു വാങ്ങി കൊണ്ടുവരും പിന്നീട് ഇത് ടീവി യുടെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പുറത്ത് മേശയുടെ പുറത്ത് എല്ലാം ഇഷ്ടത്തിന് കൊണ്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇത് വയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനത്തു തന്നെ വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് മനസ്സിലാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഇത് നെഗറ്റ്റീവ് ഊർജം ഇല്ലാതാക്കി പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിറക്കുക എന്ന പ്രത്യേക കഴിവാണ്. ഈ ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് ലക്കി ബാംമ്പുവിനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ധനം ആകർഷിക്കാനും. സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ച കൊണ്ടുവരാനും സഹായിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *