ഈ എണ്ണ അടിവയറ്റിൽ അല്പം പുരട്ടൂ. അടിവയറ്റിലെ എല്ലാ കൊഴുപ്പും ഉരുകി പോകും. ഇതാരും നിസ്സാരമായി കാണരുതേ…| Mustard oil benefits for health

Mustard oil benefits for health : നമ്മുടെ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കടുക്. ഇത് ചെറിയ വിത്തുകൾ ആണ്. ഈ കടുകിൽ നിന്ന് കടുകെണ്ണ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കടുകെണ്ണ പൊതുവേ നാം …