അടുക്കളയിൽ ഈ അഞ്ച് വസ്തുക്കൾ പാടില്ല… ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകല്ലേ…

കുടുംബത്തിൽ വീട്ടമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പലരും അറിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവ. വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഒരു വീടിന്റെ പല കോണുകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ്. വീട്ടിലുള്ള മുറികൾ വാതിലുകൾ അടുക്കള ബാത്റൂം ശുചിമുറി പ്രധാനപ്പെട്ട കിടപ്പു മുറി എന്നുവേണ്ട വീടിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. കാരണം ഓരോ ഭാഗവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓരോ എനർജിയാണ്.

ഇത് ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആഗ്രഹനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹനാദ കുട്ടികൾ മറ്റുള്ള മുതിർന്ന ആളുകൾ ഇവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഐശ്വര്യപ്രദമായ ജീവിതത്തിനും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തു പ്രതികൂലമായ നിൽക്കുന്ന വീടുകളിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകതകൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥിതിയിൽ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ദുസഹാമാകുന്നു. സാധാരണ നിലയിൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പോകുന്ന വീടുകളിൽ ഈ വാസ്തുവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മോശം.

സമയത്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതേ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഗൃഹനാഥനെ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും വീടിന്റെ മനസ്സമാധാനം സ്വസ്ഥത ഐശ്വര്യം എന്നിവയെല്ലാം കളയാൻ വാസ്തു അനുകൂലമല്ലാത്ത പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്ന വീടുകളിലുള്ള എനർജികൾ കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വസ്തുവിനെ ഇത്രയേറെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വീട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അടുക്കള. ഏതെല്ലാം.

രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം എന്നും അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ പാടും. അതുപോലെതന്നെ ഏതെല്ലാം സാധനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം അവിടെ ഒരിക്കലും വെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ വീടിന്റെയും അനുകൂലമായ ഊർജ്ജത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണു. Video credit : ABC MALAYALAM ONE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *