യുവ പിന്മാറി.. സുന്ദരിയിലെ പുതിയ നായകന്‍ ഈ താരം… ഞെട്ടലോടെ ആരാധകര്‍..!