വിവാഹത്തിനിടെ മണ്ഡപത്തില്‍ വധുവിന് സംഭവിച്ചത്.. ഞെട്ടിച്ചരിച്ച് വരന്‍.. പിന്നാലെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ