സുഖമില്ലാത്ത എന്റെ പൊന്നു മോളാണെ സത്യം’.. ആണയിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ബിനു അടിമാലി..!!