വിമാനത്തില്‍നിന്ന് മലയാളി യുവതി ഇറങ്ങി ഓടി; ദുബായിയില്‍ നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍