അച്ഛന്‍ പണികഴിപ്പിച്ച വീട്.. പക്ഷെ.. ഈ ആഢംബര സൗദം മനോജിന് വേണ്ട..!