ലൂര്‍ദ്ദ് മാതാവിന് വീണ്ടും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സ്വര്‍ണ സമ്മാനം..