ചില്ലറക്കാരനല്ല! ദേവിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് അവളുടെ കാലനായി മാറിയത്‌ ഇങ്ങനെ! നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്ന കേട്ടോ