ചായയില്‍ മൂക്കള ചീറ്റിയ ജാസ്മിന്‍.. സത്യമിത്.. കലിതുള്ളി ലാലേട്ടന്‍