അഖില്‍ മാരാരുടെ ഒന്നരക്കോടിയുടെ പുത്തന്‍ ഫ്‌ളാറ്റ് കണ്ടോ..!